Św. Jan XXIII

Angelo Roncalli papież ur 25 listopada 1881 w  rodzinie chłopskiej w Sotto il Monte. Uczył się w Bergamo a następnie w  seminarium duchownym w Rzymie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1904r .  Podczas II wojny światowej służył w korpusie medycznym jako kapelan. Po  wojnie pracował w Watykanie w Kongregacji Propagandy Wiary. Mając 44  lata został arcybiskupem. W 1953 roku Pius XII nadał Mu godność  kardynalską i mianował patriarchą Wenecji. 28 października 1958 został  wybrany papieżem. Przyjął imię Jan XXIII. Opublikował ważną  encyklikę „Mater et Magistra”. Nadał nowe tchnienie Kościołowi powołując  Sobór Watykański II.

Zmarł 3 lipca 1963r. Beatyfikowany przez Jana  Pawła II w 2000 roku. 27 kwietnia 2014 roku kanonizowany wraz z Janem Pawłem II.