Św. Jan XXIII

Angelo Roncalli papież ur 25 listopada 1881 w  rodzinie chłopskiej w Sotto il Monte. Uczył się w Bergamo a następnie w  seminarium duchownym w Rzymie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1904r .  Podczas II wojny światowej służył w korpusie medycznym jako kapelan. Po  wojnie pracował w Watykanie w Kongregacji Propagandy Wiary. Mając 44  lata został arcybiskupem. W 1953 roku Pius XII nadał Mu godność  kardynalską i mianował patriarchą Wenecji. 28 października 1958 został  wybrany papieżem. Przyjął imię Jan XXIII. Opublikował ważną  encyklikę „Mater et Magistra”. Nadał nowe tchnienie Kościołowi powołując  Sobór Watykański II.

Zmarł 3 lipca 1963r. Beatyfikowany przez Jana  Pawła II w 2000 roku. 27 kwietnia 2014 roku kanonizowany wraz z Janem Pawłem II.

Św. Józef Bilczewski

Urodził sie w 1860r w Wilamowicach. Świecenia  kapłańskie otrzymał w 1884r w Krakowie. Krótko pracował jako wikariusz i  katecheta. Po ukończeniu studiów za granicą został profesorem  uniwersytetu Lwowskiego. W 1901r zostaje biskupem i mianowany  Arcybiskupem Lwowskim. Myślą przewodnią Jego posługi stały się słowa:  „Bóg jest Miłością” Wkrótce rozwinął szeroką działalność  duszpasterską i społeczną. Papież Pius X powiedział o nim, że był jednym  z największych biskupów swojej doby. Zmarł we Lwowie w 1923r w opinii  świętości. Beatyfikowany został przez Jana Pawła II we Lwowie26 czerwca  2001r.

Kanonizowany przez Benedykta XVI w Rzymie 23 października 2005r.

Św. Barbara

Św. Barbara dziewica i męczennica + ok 305r. Według legendy św. Barbara żyła w III wieku w Nikodemii (dzisiejsza  Turcja). Była córką bogatego człowieka, który w mieście sprawował wysoki  urząd. Kiedy wyrosła na piękną młodą dziewczynę wielu młodzieńców  rywalizowało o Nią, jednak Barbara wszystkich odrzuciła. Bez woli i  wiedzy ojca przyjęła chrześcijaństwo. Gdy ojciec dowiedział się o tym  przerażony o swoją posadę i życie chciał zmusić Ją do wyrzeczenia się  wiary i do zamążpójścia. Zamknął Ją w wieży swojego zamku i głodził.  Kiedy to nie pomogło zaprowadził Ją do sędziego który po torturach  skazał Ją na śmierć. Katem okazał się własny ojciec.

Jest patronką  dobrej śmierci, a także patronką górników, hutników, marynarzy i  żołnierzy

Święta Faustyna Kowalska

 

Przyszła na świat 25 sierpnia 1905r w Głogowcu  (diecezja łódzka) w ubogiej, wielodzietnej rodzinie chłopskiej. W wieku  20 lat wstąpiła do Zakonu Matki Bożej Miłosierdzia. W 1931r po raz  pierwszy ujrzała Pana Jezusa Miłosiernego. Otrzymała wtedy polecenie  namalowania takiego obrazu, jak ukazana jej postać Jezusa z podpisem  „Jezu ufam Tobie”.  Niedługo po tym wydarzeniu zamieszkała w klasztorze w Wilnie. Tam  napotkany kapłan zaprowadził ją do malarza, który pod jej wskazówkami i  radami namalował wizerunek Jezusa Miłosiernego.

Siostra Faustyna nie była malarką a mimo to dzięki niej powstał jeden  z najbardziej znanych obrazów przedstawiających postać Zbawiciela.

Święta Teresa od Dzieciątka Jezus

Urodziła się w 1873r w Alencon w Normandii  (Francja). Mając 15 lat wstąpiła do klasztoru karmelitanek w Lisieux. W 1890r złożyła śluby zakonne. Była pokorną i pełną prostoty zakonnicą.  Święta Teresa kierowana natchnieniem Ducha Świętego odnalazła małą i  zupełnie prostą drogę do nieba; jest nią droga ufności i miłości. To  droga zawierzenia Jezusowi, wypełnianie Jego woli, przyjmowanie  wszystkiego z Jego ręki. Pomóż nam święta Tereso, podczas burz życiowych ufać Jezusowi, który  wśród nich jest razem z nami.  Zmarła 30 września 1897r papież Pius XI kanonizował Ją, w 1925r. Tytuł  Doktora Kościoła nadał Jej Jan Paweł II w 1997r.

Jest patronką misji  katolickich.