Franciszkański Zakon Świeckich

Wspólnota w parafii istnieje od 1936 r. i posiada akt kanonicznego  erygowania. W czasie II wojny światowej zawiesiła swoją działalność, by  odrodzić się w 1959 r. i trwa nadal. Aktualnie liczy 17 osób, należy do  sekcji nr 22. Spotkania Wspólnoty odbywają się w każdą pierwszą sobotę  miesiąca po porannej mszy św. o godz. 7:00. Przełożoną jest …

Za Franciszkiem idziem w ślad,

aby sercem objąć świat i modlitwą chwalić Boga w każdy czas!

Święty Franciszek z Asyżu założył trzy zakony:

I – to ojcowie franciszkanie – zgromadzenie męskie

II – to siostry zakonne zwane klaryskami – zgromadzenie żeńskie

III – natomiast obejmuje ludzi świeckich,

jak wskazuje nazwa –  Franciszkański Zakon Świeckich zwane Świecką Rodziną Franciszkańską,  dawniej III Zakonem lub Tercjarzami.

Święty Franciszek z Asyżu jest jednym z największych świętych Kościoła  powszechnego. Urzeka do dziś każdego kto zetknie się z jego ideami i  działalnością. Wszystko co czynił było konsekwencją głębokiej przemiany  wewnętrznej i zawierzenia Chrystusowi. Z całą prostotą i szczerością  wzorował swe życie na Ewangelii, kochał Boga i świat, który Bóg  stworzył, kochał przyrodę, zwierzęta i bliźniego. Tę zasadę miłości i  radości ewangelicznej przelał na swoich naśladowców. Współczesny świat potrzebuje franciszkańskiego stylu życia prowadzącego w  prosty sposób do Boga. Wśród wielu innych wzorów świętości, ten jest  może bardziej fascynujący. Potwierdził to kościół, świadczą o tym liczni  święci, którzy na tej ewangelicznej drodze zaskarbili sobie zbawienie.  Bez drogi św. Franciszka nie byłoby takich krzewicieli miłości, jak św.  brat Albert – posługiwacz z miejskiej ogrzewalni, św. o. Maksymilian   Kolbe, dr Korczak, Matka Teresa ratująca tysiące istnień ludzkich i  wiele innych. Każdy pragnący wstąpić do F.Z.Ś. powinien złożyć pisemne podanie o  przyjęcie na ręce przełożonej wspólnoty przy danej parafii. Potem  przechodzi kandydat III stopnie formacji. Pierwszy rok to postulat,  drugi rok nowicjat, zakończony złożeniem profesji.

Członkowi F.Z.Ś. żyją wg reguły: „Zachowywać Ewangelię Pana Jezusa  Chrystusa, naśladując św. Franciszka z Asyżu, dla którego Chrystus był  natchnieniem i centrum życia w odniesieniu do boga i ludzi” Franciszkanie świeccy nie tylko się modlą, ale także na co dzień na wzór  swojego Mistrza niosą bliźnim radość i dobro. Dlatego zawsze po  modlitwie spotykają się przy braterskim stole, by spontanicznie dzielić  się z siostrami i braćmi (bo tak do siebie się zwracają) swoimi  radościami i troskami przy herbacie, kawie i cieście. Wtenczas nawiązuje  się ogromna więź w wspólnocie. Spotykają się też na 1-dn nabożeństwach  wspólnotowych, uczestniczą w rekolekcjach i pielgrzymkach. Zapraszamy!

Z franciszkańskim pozdrowieniem

Pokój i dobro!