Ogłoszenia duszpasterskie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  17-24.09.2017 –  pobierz