Ogłoszenia duszpasterskie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  19-26.11.2017 –  pobierz