Ogłoszenia duszpasterskie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  14-21.01.2018 –  pobierz