Ministranci

Obecnie przy ołtarzu służy 29 ministrantów – 10 ministrantów ołtarza, 12  lektorów i 5 animatorów. Ministrantami opiekuje się  ksiądz wikariusz,  pomaga mu dwóch animatorów. Co tydzień, w sobotę po mszy o godz. 7:00  spotykają się na zbiórkach ministranckich, by omówić kwestie  i sprawy,  które dotyczą nadchodzącego tygodnia.

Przy ołtarzu Pana

Służyć to najistotniejsza postawa, do której dąży  ministrant i którą realizuje w swym życiu. Nie tyle realizuje, co  doskonali, przede wszystkim pod wpływem autorytetów. To one pomagają  odkryć cel i sens zadania, którego ministrant podjął się wypełniać i one  kierują go na odpowiednią drogę, na której odnajdzie prawdziwego Dawcę  tego daru, Boga. To właśnie zadanie próbujemy realizować w naszej  grupie. Górecka społeczność ministranckiej parafii p. w. Wszystkich Świętych to  34 ministrantów, z których można wyodrębnić 10 lektorów oraz 8  animatorów służby liturgicznej. Część animatorów z powodu dalszego  kształcenia na uczelniach wyższych obecnie nie udziela się, ale w miarę  możliwości nas odwiedzają. Opiekunem ministrantów jest Ksiądz Wikariusz. Jego  pomocnikami są przede wszystkim animatorzy. Harmonogram każdego tygodnia obejmuje zbiórki ministranckie, które  odbywają się w soboty o godz. 7:30. Podczas tych spotkań porusza się  wydarzenia mijającego tygodnia, przez przeanalizowanie obecności na  wyznaczonych służbach i zadań, które realizowano. Następnie skupiamy się  na nadchodzących sprawach: przypominamy godziny służby i omawiamy  nadzwyczajne wydarzenia, np. uroczystości, święta, czuwania,  nabożeństwa. Podczas tych spotkań animatorzy uczą kandydatów, sprawdzają  porządek, analizują błędy i przybliżają znaczące elementy postawy  ministranta w Kościele na służbie oraz w ich życiu codziennym. Wszystko  oczywiście pod nadzorem Księdza Wikarego, który rozwiązuje wszelkie  problemy i wątpliwości. W niedzielę i uroczystości jesteśmy podzielenie na cztery grupy, które  mają wyznaczone odpowiednie Msze Święte. Z kolei w tygodniu każdy ma  indywidualnie wyznaczoną służbę, a dodatkowa obecność jest zapisywana na  odpowiedniej liście, która przy końcu roku liturgicznego jest  weryfikowana, co wiąże się z pewnymi ograniczeniami lub gratyfikacjami  dla każdego ministranta. Staramy się także rozwijać naszą wspólnotę poprzez kształcenie naszych  ministrantów na animatorów służby liturgicznej. Dbamy o to, by nasza  wspólnota rozwijała więź z innymi parafiami naszej diecezji. Przede  wszystkim, przez coroczne uczestnictwo w spotkaniach służby liturgicznej  diecezji bielsko – żywieckiej. Uczestniczymy także, w miarę możliwości,  w rozlicznych konkursach i zawodach ministranckich. Często pogłębiamy więzi w naszej grupie przez wspólne spędzanie czasu na  różnych wyjazdach, zazwyczaj połączonych z innymi wspólnotami  przyparafialnymi. W poprzednim roku byliśmy na pielgrzymce do grobu  Sługi Bożego Jana Pawła II oraz na wyprawie w górach. Najważniejszym  jednak celem naszej parafialnej grupy ministranckiej jest kształtowanie  postawy odpowiedzialnej, którą budujemy przez uświadomienie, komu i  dlaczego służy. Chcemy bowiem, aby każdy z nas zrozumiał, jak wielkim  darem został ubogacony i jakie zadanie zostało mu powierzone przez Pana  Boga. Cieszy nas fakt, że rokrocznie przybywa wielu kandydatów, którzy pragną  się zaangażować. Czerpiemy z tego nadzieję, że pomimo ignorancji, jakiej  dzisiaj często zaznają ministranci ze strony rówieśników, Bóg wspiera  nas, abyśmy się nie poddawali i byli Mu do końca wierni. Nie ma idealnej parafii, czy idealnych ministrantów, ponieważ nie ma  idealnych ludzi. Ważne jest jednak, by było prawdziwe i tą właśnie  prawdę staramy się w sobie budować,. Czasami zdarzają się kłopoty, ale  wiemy, że dzięki nim jesteśmy silniejsi, bo to właśnie one zbliżają nas  do Boga i pomagają nam z prawdziwym, głębokim oddaniem wypełniać każde z  codziennych obowiązków.