Papież Franciszek

„Miserando atque eligendo”
„Spojrzał z miłosierdziem i wybrał”

OD 13 MARCA 2013 ROKU

266 PAPIEŻ KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO