Róże Różańca Świętego

W parafii istnieją od odległych czasów. Spośród 8 róż, do siedmiu należą  kobiety, natomiast ósma skupia mężczyzn. Każda „Róża” liczy 20 osób  codziennie modlących się na różańcu. Na początku miesiąca zelatorzy  wymieniają swoim członkom tajemnice. Codziennie przed mszą św.  członkowie tej wspólnoty prowadzą  w kościele modlitwę różańcową.