Św. Barbara

Św. Barbara dziewica i męczennica + ok 305r. Według legendy św. Barbara żyła w III wieku w Nikodemii (dzisiejsza  Turcja). Była córką bogatego człowieka, który w mieście sprawował wysoki  urząd. Kiedy wyrosła na piękną młodą dziewczynę wielu młodzieńców  rywalizowało o Nią, jednak Barbara wszystkich odrzuciła. Bez woli i  wiedzy ojca przyjęła chrześcijaństwo. Gdy ojciec dowiedział się o tym  przerażony o swoją posadę i życie chciał zmusić Ją do wyrzeczenia się  wiary i do zamążpójścia. Zamknął Ją w wieży swojego zamku i głodził.  Kiedy to nie pomogło zaprowadził Ją do sędziego który po torturach  skazał Ją na śmierć. Katem okazał się własny ojciec.

Jest patronką  dobrej śmierci, a także patronką górników, hutników, marynarzy i  żołnierzy