Św. Józef Bilczewski

Urodził sie w 1860r w Wilamowicach. Świecenia  kapłańskie otrzymał w 1884r w Krakowie. Krótko pracował jako wikariusz i  katecheta. Po ukończeniu studiów za granicą został profesorem  uniwersytetu Lwowskiego. W 1901r zostaje biskupem i mianowany  Arcybiskupem Lwowskim. Myślą przewodnią Jego posługi stały się słowa:  „Bóg jest Miłością” Wkrótce rozwinął szeroką działalność  duszpasterską i społeczną. Papież Pius X powiedział o nim, że był jednym  z największych biskupów swojej doby. Zmarł we Lwowie w 1923r w opinii  świętości. Beatyfikowany został przez Jana Pawła II we Lwowie26 czerwca  2001r.

Kanonizowany przez Benedykta XVI w Rzymie 23 października 2005r.