Święta Teresa od Dzieciątka Jezus

Urodziła się w 1873r w Alencon w Normandii  (Francja). Mając 15 lat wstąpiła do klasztoru karmelitanek w Lisieux. W 1890r złożyła śluby zakonne. Była pokorną i pełną prostoty zakonnicą.  Święta Teresa kierowana natchnieniem Ducha Świętego odnalazła małą i  zupełnie prostą drogę do nieba; jest nią droga ufności i miłości. To  droga zawierzenia Jezusowi, wypełnianie Jego woli, przyjmowanie  wszystkiego z Jego ręki. Pomóż nam święta Tereso, podczas burz życiowych ufać Jezusowi, który  wśród nich jest razem z nami.  Zmarła 30 września 1897r papież Pius XI kanonizował Ją, w 1925r. Tytuł  Doktora Kościoła nadał Jej Jan Paweł II w 1997r.

Jest patronką misji  katolickich.