Historia parafii

Zabytkowy kościół parafialny pod wezwaniem Wszystkich Świętych w  Górkach Wielkich należy do najstarszych na Ziemi Cieszyńskiej. Wioska Górki znajduje się w spisie wiosek Księstwa Cieszyńskiego z roku 1305.

Parafia wspomniana jest w rejestrze świętopietrza archiprezbiteratu  apostolskiego z roku 1417. Prezbiterium i węższa część nawy głównej kościoła pochodzą z XV wieku.

W roku 1662 dobudowano szerszą część nawy głównej wraz z masywną kamienną wieżą.

Na drzwiach zakrystii widnieje ciekawy późnogotycki kamienny portal z herbem Góreckich. Dawna chrzcielnica z XVI wieku fundacji Jana Góreckiego,  służy obecnie jako kropielnica przy wejściu głównym do kościoła.

Krzyż przy kropielnicy pochodzi z roku 1888, a barokowa ambona z XVIII w.

Ołtarz główny oraz wystrój   kościoła jest z XIX wieku. Po II wojnie światowej ołtarz został gruntownie odnowiony.

Krypta kościoła (dziś niedostępna) zawiera trumny ze szczątkami fundatorów  kościoła z rodziny Góreckich.

Przed kościołem można zobaczyć sklepioną bramkę z roku  1703. W bramce można obejrzeć płyty grobowe z herbami rodziny Góreckich z 1682 oraz  ich następców Marklowskich.

Grobowiec Erdmana Marklowskiego znajduje się  w obejściu  kościoła.

W okresie Reformacji kościół przeszedł w ręce protestantów. W roku 1870 ponownie  reaktywowany jako parafia katolicka.

Na cmentarzu za kościołem spoczywa rodzina Kossaków. Wśród nich znajduje się grób wielkiej polskiej pisarki  Zofii Kossak – Szatkowskiej i jej męża Zygmunta oraz pisarza ludowego  Walentego Krząszcza.