Chrzest

„Chrzest jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów”
/KKK 1213/

Sakrament chrztu św. ustanowił Jezus Chrystus, a jego sprawowanie powierzył Kościołowi, gdy nakazał Apostołom: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha św.” Chrzest jest pierwszym i najważniejszym sakramentem, bo daje udział w życiu Bożym i mocą Ducha św. oczyszcza z grzechu pierworodnego oraz włącza nas do wspólnoty wierzących w Chrystusa – do Kościoła. Chrzest dziecka powinien nastąpić w pierwszych tygodniach po urodzeniu (najlepiej w ciągu miesiąca). Jeśli dziecko znajdzie się w niebezpieczeństwie śmierci należy je bezzwłocznie ochrzcić (np. w szpitalu), a po wyzdrowieniu rodzice dziecko przynoszą do świątyni parafialnej. Po urodzeniu dziecka,  rodzice powinni zgłosić dziecko do chrztu w kancelarii parafialnej.

Rodzice do urzędu parafialnego dostarczają :
– akt urodzenia dziecka z USC
– dowody osobiste

Rodzice chrzestni (ojciec chrzestny, matka chrzestna) dostarczają zaświadczenie o dopuszczeniu do godności rodzica chrzestnego (w przypadku, gdy mieszkają poza parafią chrztu dziecka).

Rodzicem chrzestnym może być osoba, która:
– ukończyła 16 rok życia
– była bierzmowana
– prowadzi życie zgodnie z wymaganiami Ewangelii

Termin chrztu św. ustala się w kancelarii parafialnej.

Rodzice wcześniej powinni wybrać imię lub imiona dziecku, pamiętając by przynajmniej jedno z nich świadczyło o przynależności do Kościoła, to znaczy by było to imię świętego lub błogosławionego, który będzie dla dziecka wzorem do naśladowania i orędownikiem u Boga.

Godny polecenia jest zwyczaj uroczystego obchodzenia pierwszej rocznicy chrztu, tzw. „roczek”. Odprawia się specjalną Mszę św. w intencji tych dzieci. Biorą w niej udział rodzice, dzieci i chrzestni. Przed błogosławieństwem końcowym i rozesłaniem rodzice i chrzestni wraz z dzieckiem podchodzą do ołtarza. Kapłan odmawia błogosławieństwo, a następnie kropi dzieci wodą święconą.

Msza św. w intencji rocznych dzieci w naszej parafii sprawowana jest w ostatnią niedzielę miesiąca o godz. 10:30