Eucharystia

„Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia  chrześcijańskiego”
/KKK 1324/

Do obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w dzień święty „ustanowiony przez Kościół” zobowiązany jest każdy, kto ma możliwość wypełnienia tego obowiązku. Zwalniać z niego może choroba, konieczność opieki nad chorym, czy pobyt w kraju, gdzie nie ma świątyń chrześcijańskich. Ci, którzy dobrowolnie zaniedbują obowiązek uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii popełniają grzech ciężki – stwierdza Katechizm Kościoła Katolickiego (KKK 2181).

Do świąt nakazanych, kiedy mamy obowiązek uczestnictwa we Mszy św. zaliczamy:

– wszystkie niedziele roku;
– Uroczystość Bożego Narodzenia (25 grudnia);
– Uroczystość Bożej Rodzicielki (1 stycznia);
– Uroczystość Trzech Króli (6 stycznia);
– Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej (Boże Ciało);
– Uroczystość Wniebowzięcia NPM (15 sierpnia);
– Uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopad);

Uczestnictwo we Mszy św. i przyjęcie Ciała Chrystusa sprawia, że się przemienia ­my w to, co przyjmujemy, że wytwarza się jedność wszystkich wierzących w Chrystusa z Bogiem i nawzajem między sobą.

By przyjąć Komunię św. trzeba:
– być wolnym od ciężkich grzechów;
– mięć dobrą intencję;
– zachować post eucharystyczny (1 godz. ) osoba chora (15 minut)

Pierwsza Komunia św. w naszej parafii udzielana jest dzieciom klas II szkoły podstawowej: w  III niedzielę maja.

Przygotowanie dokonuje się przez udział w katechezie szkolnej oraz przez co miesięczne spotkania przy parafii w I czwartek miesiąca o godz. 17:00