Sprawozdanie duszpasterskie

SPRAWOZDANIE DUSZPASTERSKIE ZA ROK 2023

DRODZY BRACIA I SIOSTRY!

Dziś przezywamy Święto Świętej Rodziny z Nazaretu. Sam Bóg przychodząc na świat chciał doświadczyć ludzkiej miłości w rodzinie. Potrzebował rodziny, aby się urodzić i dorastać. Potrzebował matki i ojca ziemskiego, aby czuć się bezpiecznie. My dziś w szczególny sposób modlimy się za nasze rodziny i uświadamiamy sobie jak wielkim darem dla nas jest obecność bliskich osób. To w rodzinie wzrastamy, poznajemy otaczający nas świat i uczymy się tego co najważniejsze w budowaniu relacji, czyli MIŁOŚCI. To dom rodzinny jest pierwszym miejscem uczenia się wiary i poznawania Boga. W rodzinie przezywamy najważniejsze momenty naszego życia: chrzest dziecka, pierwszą Komunię Świętą, Bierzmowanie. Rodzina jest najpiękniejszym odbiciem tajemnicy Boga, który jest wspólnotą trzech kochających się osób Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Dziś także uświadamiamy sobie, że wszyscy należymy także do jednej rodziny, którą jest Kościół, którego cząstkę tworzymy jako wspólnota parafialna a szczególnym naszym domem jest ta świątynia. Wszyscy jesteśmy dziećmi jednego Ojca – Boga, który jest miłością. Łączy nas chrzest, dzięki któremu możemy nazywać się braćmi i siostrami. Dlatego drogie siostry i drodzy bracia dziękuję Wam za waszą obecność, zaangażowanie i troskę o dobro naszej wspólnoty i o ten kościół. Budujące jest, że coraz więcej osób uświadamia sobie to, że nie tylko ksiądz, ale wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za naszą parafię  i coraz więcej osób angażuje się w różne działania, które przyczyniają się do większego dobra

W czasie ferii zimowych w styczniu zorganizowaliśmy zimowisko dla 50 dzieci i młodzieży w Zakopanem – Harendzie. Bardzo dziękuje wychowawcom p. Małgorzacie Dziadkiewicz, p. Bernadecie Bury, p. Justynie Kosteckiej, p. Bożenie Wawrzeczko i ks. Piotrowi Bratkowi za bezinteresowną opiekę nad uczestnikami.

12 marca odbyła się w naszej parafii wizytacja kanoniczna, którą przeprowadził  J.E. ks. Biskup Roman Pindel, oraz pracownicy Kurii Diecezjalnej

W Wielki Poście przeżyliśmy rekolekcje parafialne, które wygłosił nam misjonarz z ogarniętego wojną Kijowa o. Tomasz Samulnik, Dominikanin.

W czwartki Wielkiego Postu wprowadziliśmy nabożeństwo Drogi Krzyżowej dla dzieci i wznowiliśmy odprawianie mszy świętych szkolnych.

Zorganizowaliśmy uroczystość I Komunii Świętej dla 40 dzieci z klas III oraz 15 dzieci przygotowujących się w ramach Wspólnoty Barankowej. W maju Jego Ekscelencja ks. bp. Piotr Greger udzielił Sakramentu Bierzmowania 48 kandydatom. W kwietniu odbył się w Skoczowie w parafii MB Różańcowej na Górnym Borze, weekendowy Kurs „Eureka” dla kandydatów do bierzmowania. Dziękuję Animatorom, którzy pomogli w przygotowaniu młodzieży do tego sakramentu.  Sakramentu chrztu udzieliliśmy 39 dzieciom, o 5 więcej niż w zeszłym roku. Odprawiliśmy 35 pogrzebów, o 2 mniej niż w zeszłym roku. Do chorych udaliśmy się 284 razy. Komunii świętych rozdaliśmy ok 57000. Pobłogosławiliśmy 6 małżeństw o 3 mniej niż w zeszłym roku. Dwa Małżeństwa odbyły się w kościele Ewangelickim z uzyskaną od biskupa dyspensą od formy kanonicznej

W dniach 22 i 23 kwietnia zorganizowaliśmy Pielgrzymkę do Sandomierza i Kazimierza Dolnego w której wzięło udział 60 osób

Od 30 kwietnia do 3 maja 10 osobowa grupa młodzieży z naszej parafii uczestniczyła w pieszej pielgrzymce diecezji Bielsko – Żywieckiej do Łagiewnik.

Zorganizowaliśmy na przełomie czerwca i lipca „Wakacje z Bogiem” dla 50 dzieci i młodzieży w Mikoszewie. Pragnę przy tej okazji podziękować rodzicom, za zorganizowanie kiermaszów ciast oraz pikniku z okazji Dnia Dziecka we współpracy z GOPS Gminy Brenna, wychowawcom: p. Małgorzacie Dziadkiewicz, p. Marii Herzyk, p. Justynie Kosteckiej, p. Krzysztofowi Moskała za bezinteresowną opiekę nad uczestnikami oraz wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tego wyjazdu. Bardzo dziękuję p. Jerzemu Pilch wójtowi Gminy Brenna za przyznanie dofinansowania na ten wyjazd. Ks. Piotr Bratek zorganizował w lipcu wyjazd wakacyjny dla młodzieży do Włoch, w którym wzięło udział 27 osób z naszej parafii.

W czasie odpustu parafialnego gościliśmy Misjonarza z Zambii ks. Zenona Boneckiego, który wygłosił kazania i zorganizował spotkanie na temat misji.

Dzięki środkom pozyskanym z Gminy Brenna, w drugiej połowie sierpnia zorganizowaliśmy, wyjazd do Energylandii dla 40 osobowej grupy dzieci i młodzieży

We wrześniu zorganizowaliśmy Pielgrzymkę do Grecji śladami św. Pawła Apostoła w której wzięło udział 58 osób.

Dzięki zaangażowaniu wspólnoty Rycerzy Kolumba przeprowadzona została w październiku „Niedziela Rycerska”, akcja krwiodawstwa, w listopadzie wyjazd mężczyzn do Witowa a w grudniu zbiórka „Coś dobrego dla Bliźniego” Rycerze Kolumba przygotowali i rozwieźli paczki świąteczne dla ubogich i samotnych oraz przygotowali paczki dla chorych.  

W październiku odbył się w naszej parafii uroczysty pogrzeb żołnierza Rudolfa Mojeścika zamordowanego przez SB w 1946 roku.

W ostatnią sobotę października po raz pierwszy zorganizowaliśmy bal Wszystkich Świętych w którym wzięło udział około 40 dzieci z naszej parafii. Początkiem listopada w Sali Mikroklimat został wystawiony przez grupę teatralną z parafii MB Różańcowej w Skoczowie spektakl o bł. Carlo Acutisie.

W ostatnią niedzielę listopada w naszym kościele odbył się koncert uwielbienia ku czci Chrystusa Króla prowadzony przez zespół Fausystem.

W listopadzie rozpoczęliśmy cykl randek małżeńskich w których bierze udział 7 par małżeńskich.

16 grudnia we współpracy z GOPS Gminy Brenna po raz pierwszy zorganizowaliśmy Mikołajkowy Piknik Rodzinny.

Jeśli chodzi o sprawy gospodarcze to skończyliśmy generalny remont sali „Mikroklimat” w domu Parafialnym oraz pomieszczenie obok w którym zostały zamontowane meble i sprzęty kuchenne. Przy tej okazji dziękuję p. Marcie Pawlak za wykonanie projektu i nadzorowanie prac, dziękuję firmom p. Jana Zawady, p. Czesława Cichy, p Tadeusza Nowaka, p. Krzysztofa Zająca, p. Grzegorza i p. Krzysztofa Herzyk, p. Artura Wiśniewskiego i wszystkim, którzy pomagali przy tych pracach.

Wybrukowana została kolejna alejka na cmentarzu za co dziękuję firmie p. Czesława Cichy. Dzięki wieloletnim staraniom p. Marka Gaca udało się sądownie uzyskać akt  własność działki, na której znajdują się schody i zabytkowa bramka wejściowa do kościoła. Dzięki temu będziemy mogli podjąć prace remontowe. Zakupiliśmy do kościoła dwa mikrofony bezprzewodowe.

Dziękuję wszystkim parafianom za hojność, dzięki której możemy pokryć wszystkie koszty związane z utrzymaniem parafii i realizowanymi inwestycjami. Serdeczne Bóg zapłać za wszystkie ofiary składane na tace, te przekazywane osobiście i przelewane na konto i te kolędowe składane podczas odwiedzin duszpasterskich.

Dziękuję wszystkim, którzy angażują się w życie Parafii: Trzeciemu Zakonowi św. Franciszka, Apostolstwu Dobrej Śmierci, Różom Różańcowym, Odnowie w Duchu Świętym, Rycerzom Kolumba, Służbie Liturgicznej: ministrantom, lektorom, animatorom, Scholi Liturgicznej, Oazie Młodzieżowej, kręgowi Oazy Rodzin, grupie formacyjnej „Dzieci Boże”, scholce dziecięcej. Dziękuję Radzie Parafialnej za wsparcie i radę. Dziękuję p. Markowi Gac za wszelką pomoc prawną.

Bardzo dziękuję ks. Piotrowi Bratkowi za zaangażowanie w pracę duszpasterską i katechetyczną, za głoszenia Słowa Bożego, sprawowanie opieki nad służbą liturgiczną i oazą młodzieżową. Dziękuję księżom emerytom Markowi i Romanowi za pomoc duszpasterską i wielką życzliwość.

Dziękuję p. gospodyni Marii Handzel za ofiarną prace na probostwie. Dziękuję p. Joli Broda i p. Rafałowi Ciemała za prowadzenie Poradni Życia Rodzinnego oraz p. Renacie Ciemała – Sojka, za wspieranie osób potrzebujących pomocy w zakresie uzależnień.

Dziękuję p. Joli Kruk za kwiaty i dekoracje w naszej świątyni. Dziękuje pani Marii Herzyk za troskę o strojenie i czystość naszego kościoła.

Dziękuję panu kościelnemu Stanisławowi za ofiarną posługę, p. Andrzejowi Tęcza za pełnienie funkcji pomocnika Kościelego oraz Michałowi Światłochowi za pomoc w zakrystii.  Dziękuję p. organiście Marianowi Ociepka. Dziękuję, p. Małgorzacie Dziadkiewicz za troskę o religijne wychowanie dzieci i młodzieży na szkolnej katechezie i p. Annie Greń za pracę katechetyczną w przedszkolu.  Dziękuje orkiestrze, która uświetnia nasze parafialne uroczystości oraz strażakom za wszelką pomoc i zaangażowanie. 

Dziękuję rodzicom dzieci, które wyjeżdżają na zimowisko czy letnią kolonię za zaangażowanie w kiermasze i pikniki rodzinne z których dochód przeznaczamy na te wyjazdy.

Dziękuję wszystkim ludziom o dobrym sercu za dary stołu na probostwo i za wszelką życzliwość. 

Dziękuję wszystkim parafianom i parafiankom, którzy w tym roku swoją pracą pomagali w utrzymaniu porządku wokół kościoła i plebanii. Dziękuję wszystkim osobom chorym za modlitwę i ofiarowane cierpienia i wszystkim, którzy przyczyniają się do duchowego wzrostu naszej wspólnoty parafialnej.

Kochani! U progu Nowego Roku życzę Wam zdrowia, wzajemnej miłości, która przetrwa wszystkie trudności, oraz spokoju ducha, który pozwoli Wam cieszyć się każdym dniem. Niech Boże światło oświeca Wasze serca, a Jego łaska prowadzi Wasze kroki.

Życzę, aby nasza wspólnota parafialna była miejscem pełnym życzliwości, zrozumienia i solidarności. Niech każdy dzień przynosi Wam nowe doświadczenia wiary, radości ze wspólnych modlitw i spotkań, a także siłę do dzielenia się tą wiarą z innymi. Niech Boże błogosławieństwo nieustannie Was otacza i wspiera.